Ibuprofen 400mg 20 tabletek

5,88

Opis

Ibuprofen 400mg 20 tabletek

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.ul. Partyzancka 133/15195-200 PabianiceIbuprofen Aflofarm to lek w postaci tabletek drażowanych o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Jedna tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu zaliczanego do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek stosowany jest doraźnie w leczeniu bólu o różnej etiologii o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym bólu głowy, migreny, bólów zębów, bólów mięśniowych, bólów okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bólów kostno-stawowych, nerwobólów jak również bolesnego miesiączkowania oraz gorączki pojawiającej się w przebiegu np. grypy lub przeziębienia. Lek przeznaczony jest do stosowania doraźnego u osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 12 lat.Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.Lek Ibuprofen Aflofarm może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Ibuprofen Aflofarm, a pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków.Leki, które mogą zwiększyć krwawienie z przewodu pokarmowego:kwas acetylosalicylowy,inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);kortykosteroidy,leki przeciwpłytkowe,selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny.Ibuprofen Aflofarm może nasilać działanie:leków o działaniu przeciwzakrzepowym,litu,metotreksatu,digoksyny,fenytoiny.Ibuprofen Aflofarm może zmniejszyć skuteczność:leków obniżających ciśnienie krwi,leków moczopędnych,mifeprystonu.Leki, które mogą spowodować uszkodzenie nerek:takrolimus,cyklosporyna.Nie należy stosować jednocześnie leku Ibuprofen Aflofarm:z zydowudyną,z probenecydem i sulfinpyrazonem,z pochodnymi sulfonylomocznika,z antybiotykami chinolonowymi.Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.1 tabletka zawiera:substancję czynną: ibuprofen 400 mg,pozostałe składniki: hypromeloza, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, guma arabska, sacharoza, talk, tytanu dwutlenek (E 171), mieszanina białego wosku pszczelego i wosku Carnauba (Capol 1295).Bóle o umiarkowanym lub słabym nasileniu (bóle zębów, bóle stawów, bóle mięśni, bolesne miesiączkowanie, bóle głowy, w tym bóle migrenowe, bóle menstruacyjne).Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka co 4 godziny po posiłkach.Tabletki należy przyjmować doustnie, popijając wodą.Nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę (maksymalna dawka dobowa 1200 mg ibuprofenu w dawkach podzielonych). Bez porozumienia z lekarzem nie należy przyjmować leku dłużej niż 3 dni w przypadku bólu i gorączki lub 2 dni w przypadku przeziębienia lub grypy. Lek przeznaczony do doraźnego stosowania. Jeżeli objawy utrzymują/ nasilają się lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skonsultować się z lekarzem.Lek Ibuprofen Aflofarm jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala w przypadku wystąpienia:wysypki, silnego puchnięcia twarzy, ust lub gardła utrudniającego oddychanie, mówienie lub przełykanie, obniżenia ciśnienia krwi, wolnego lub szybkiego tętno, bladości, niepokoju, pocenia się, zawrotów głowy, skurczu oskrzeli, utraty przytomności, zatrzymania oddechu i pracy serca,krwawienia z przewodu pokarmowego.Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1000):ból brzucha, nudności, niestrawność (uczucie gniecenia w żołądku, wzdęcia, odbijanie, zgaga, zaparcia),bóle głowy, mroczki, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia barwnego,pokrzywka, świąd.Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10000):biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,zawroty głowy, bezsenność, zmęczenie lub pobudzenie, drażliwość,obrzęki.Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10000):choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego (spowodowane przedziurawieniem ściany żołądka lub jelita), czasem ze skutkiem śmiertelnym, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,nasilenie objawów zapalenia jelita grubego i choroby Crohna,nadciśnienie, niewydolność serca,azotemia, krwiomocz, niewydolność nerek, w tym ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zmniejszenie klirensu kreatyniny, wielomocz, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, zwiększenie stężenia sodu w surowicy,szumy uszne, zaburzenia słuchu,zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania leku,znaczne zmniejszenie liczby wszystkich krwinek,rumień wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, występowanie na skórze i (lub) błonach śluzowych pęcherzy, które po pęknięciu tworzą bolesne rany, często równocześnie występuje gorączka, bólmięśni i stawów (tzw. zespół Stevensa-Johnsona),złuszczanie się dużych powierzchni naskórka i jego martwica,toczeń rumieniowaty układowy,mieszana choroba tkanki łącznej,sztywność karku, bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, zaburzenia orientacji,zaburzenia świadomości,ciężkie reakcje nadwrażliwości: obrzęk twarzy, języka i krtani utrudniający oddychanie, mówienie lub przełykanie, duszność, przyspieszone tętno, zmniejszenie ciśnienia krwi lub wstrząs, nasilenie objawów astmy,depresja, zaburzenia emocjonalne.Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS,czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona przeważnie w fałdach skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z gorączką występującą na początku leczenia(ostra uogólniona osutka krostkowa).Przyjmowanie leków takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności w przypadku stosowania dużych dawek (nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia).Rozpoczęcie stosowania leku Ibuprofen Aflofarm należy omówić z lekarzem lub farmaceutą w szczególności:jeżeli u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa, pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych lub jeżeli pacjent przeszedł jakikolwiek udar,jeżeli pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń,jeżeli u pacjenta występują niektóre choroby skóry, w tym toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej,jeżeli pacjent ma choroby żołądka i (lub) jelit, np.: przewlekłe zapalenie jelit, wrzodziejące zapalenie dwunastnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroby odbytu i odbytnicy,jeżeli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i wątroby,jeżeli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi,jeżeli pacjent ma astmę oskrzelową lub alergię (występująca aktualnie lub w przeszłości),jeżeli pacjent przyjmuje dodatkowo inne leki, w szczególności leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe, kortykosteroidy,jeżeli pacjent przyjmuje dodatkowo inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2,jeżeli pacjent choruje na ospę wietrzną (nie zaleca się stosowania leku).Jeżeli podczas długotrwałego stosowania dużych dawek leków przeciwbólowych wystąpią bóle głowy, nie należy ich łagodzić poprzez zwiększanie dawki leku przeciwbólowego.W przypadku wystąpienia zaburzenia widzenia, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem okulistą.Lek może maskować objawy istniejącego zakażenia.Jeżeli pacjent ma choroby przewodu pokarmowego, w szczególności jeżeli ukończył 65 lat, powinien poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu, bólach), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia (należy wówczas stosować jak najmniejszą skuteczną dawkę produktu leczniczego).Należy zachować ostrożność stosując lek Ibuprofen Aflofarm u pacjentów, stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe jak acenokumarol lub leki antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy.Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może spowodować uszkodzenie nerek, a nawet niewydolność nerek (nefropatia postanalgetyczna).Notowano występowanie ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem leku Ibuprofen Aflofarm (w przypadku pojawienia się jakakolwiek wysypka na skórze, zmiany na błonach śluzowych, pęcherze lub inne objawy uczulenia, należy przerwać przyjmowanie leku Ibuprofen Aflofarm i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, ponieważ mogą to być pierwsze objawy bardzo ciężkiej reakcji skórnej).Jeżeli lek przyjmowany jest długotrwale, lekarz może zlecić regularne badanie czynności nerek, wątroby oraz badania krwi.Przyjmowanie ibuprofenu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca lub udaru, a ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku (nie należy stosować większych dawek leku i wydłużać czasu leczenia niż jest to zalecane).Lek zawiera 420,5 mg sacharozy w 1 tabletce; w przypadku stwierdzonej wcześniej nietolerancji niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.Lek zawiera 0,7-0,84 mg sodu w 1 tabletce i uznaje się za „wolny od sodu”.Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodnośćJeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Nie należy stosować leku Ibuprofen Aflofarm w I i II trymestrze ciąży.Nie wolno stosować tego leku w ostatnim trymestrze ciąży.Ibuprofen przenika do mleka kobiecego w niewielkim stopniu (brak jest doniesień o szkodliwym wpływie leku na niemowlęta, więc przerwanie karmienia nie jest konieczne w trakcie krótkotrwałego przyjmowania ibuprofenu, w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki).Ibuprofen Aflofarm może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet (działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia).Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynIbuprofen Aflofarm nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Jeśli wystąpi senność, zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn.Uczulenie na ibuprofen oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników leku.Wystąpienie duszności, astmy, kataru lub pokrzywki po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.Wystąpienie w przeszłości przedziurawienia (perforacji) ściany żołądka lub jelita związanego ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie wrzodu (obecnie lub w przeszłości).Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.Ciężka niewydolność serca.Jednoczesne przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym inhibitorów COX-2.Trzeci trymestr ciąży.Skaza krwotoczna.Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Aflofarm

pierzga, meniere a, herbata na cholesterol opinie, kwas foliowy czy można przedawkować, poziom dhea, pms objawy fizyczne, jakie leki przy covid, duspatalin po jakim czasie dziala, niestrawnosc, diety ketogeniczne

yyyyy