Ubezpieczenie mieszkania – obowiązkowe czy nie?

Ubezpieczenie naszego miejsca zamieszkania wydaje się konieczne. Z logicznego punktu widzenia, jest ono niezbędne do spokojnego funkcjonowania i właściwego reagowania w sytuacjach losowych. Jednakże w praktyce nie ma przepisu, który nakazuje właścicielowi mieszkania wykup polisy…